TPR Knjižara – Lilas se bavi prodajom udžbenika od samog početka osnivanja, odnosno od 1998. godine. Osnovni cilj nam je da u paleti naše ponude imamo udžbenike za osnovnu i srednju školu, od svih izdavačkih kuća na teritoriji Republike Srbije. Sarađujemo sa školama Opštine Sombor, odnosno Zapadnobačkog okruga. Sastavi kompleta udžbenika su po izboru nastavnika, a po odobrenju MPNTR RS.

U toku je pretplata udžbenika za školsku 2023/2024.godinu sa mogućnošću plaćanja na više mesečnih rata.


X

Važne informacije

-Nakon što kupac pošalje narudžbu, odmah dobija potvrdu o prijemu istog.

-Nakon narudžbe prodavac šalje na email adresu kupca ispunjeni obrazac sa uputstvom za uplatu, najkasnije u roku od 3-4 dana.

-Kupac naručene udžbenike plaća unapred po uslovima koji su naznačeni na sajtu, odnosno na obrascu.

-Isporuka udžbenika po pretplati kreće od 15. avgusta, i vrši se na više načina.

1. Preuzimanjem udžbenika u prodajnim prostorijama TPR Knjižara – Lilas.
2. Isporukom po školama, ako je data ta mogućnost na listi udžbenika.
3. Isporuka brzom poštom, ako je data ta mogućnost na listi udžbenika. Uslugu brze pošte plaća kupac.

- Kupac ima obavezu da čuva dokaz o uplatama, a prodavac da vodi evidenciju uplaćenih iznosa avansnim računima na osnovu izvoda.

X

Reklamacije

- Prodavac ima obavezu da zameni pogrešno poslate ili oštećene udžbenike.
- Ukoliko je kupac pogrešio pri narudžbi, troškove isporuke snosi lično.
- Rok za reklamaciju je 24 časa nakon isporuke.
- Ako je paket oštećen pri isporuci brze pošte, zapisnik o oštećenju se mora odmah evidentirati. U tom slučaju troškove snosi brza pošta.
- Za eventualno neodštampan udžbenik, prodavac je u obavezi da izvrši povrat uplaćenih sredstava.
X

U pripremi / Előkészületben

X

Kupusina
OŠ "Jožef Atila"

Srpska odeljenja:

1. R 2. R 3. R 4. R

Mađarska odeljenja:

1. O 2. O 3. O 4. O
5. O 6. O 7. O 8. O
X

Svetozar Miletić
OŠ "Bratstvo Jedinstvo"

Srpska odeljenja:

1. R 2. R 3. R 4. R
5. R 6. R 7. R 8. R

Mađarska odeljenja:

1. O 2. O 3. O 4. O
5. O 6. O 7. O 8. O
X

Svilojevo
OŠ "Kiš Ferenc"

Srpska odeljenja:

1. R 2. R 3. R 4. R
5. R 6. R 7. R 8. R

Mađarska odeljenja:

1. O 2. O
X

Telečka
OŠ "Kiš Ferenc"

Srpska odeljenja:

1. R 2. R 3. R 4. R

Mađarska odeljenja:

1. O 2. O 3. O 4. O
5. O 6. O 7. O 8. O